ASEMCAPresentació

L'organització d'ASEMCA - Els òrgans de Govern1.
L’Assemblea General es constitueix amb tots els associats de ple dret que han satisfet les quotes establertes reglamentàriament, cada membre té dret a un sol vot.
2.
La Junta Directiva es l’òrgan col·legiat que s’encarrega de la gestió, la representació i l’administració de l’associació i és l’Assemblea General ordinària, entre els seus membres, qui la designa i revoca mitjançant el sufragi lliure, directe i secret.
3.
El President/a és el càrrec de més alt rang de l’associació i s’encarrega de representar l’entitat davant els òrgans públics i les terceres persones, d’acord amb la Junta Directiva i en nom de l’associació. L’Assemblea General l’elegeix i el revoca en el seu mandat mitjançant sufragi lliure i secret.
4.
La Tresoreria s’ha d’encarregar de ha comptabilitat de l’associació. Ha d’anotar i de portar el compte dels ingressos i de les despeses i ha d’intervenir en totes les operacions d’ordre econòmic.
5.
La Secretaria: les seves funcions són assistir la presidència de l’associació en totes les matèries que siguin de la seva competència i portar la gestió i control de la documentació de l’associació.


ASEMCA - Associació d’Empresaris de Castellar del Vallès
Avís legal     -     Política de cookies     -     Mapa web    -     Produit per Anunzia
E-mail: info@asemca.cat     -     Telèfon: 93 745 78 10     -     NIF-G64198864
Centre de Serveis, C.Berguedà, 43 - 08211, Castellar del Vallès